Inschrijfformulier nieuwe leden
Met onderstaand formulier kunt je je aanmelden als lid van de Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55.

Belangrijke voorwaarden

Contributie

De contributie die verbonden is aan het lidmaatschap wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Na goedkeuring van deze voorwaarden en het versturen van het formulier geeft je toestemming aan de Honk-­ en softbalvereniging Uitsmijters '55 om doorlopende incasso-­opdrachten te sturen naar je bank, zodat die maandelijks een bedrag van je rekening af kan schrijven.

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar van Uitsmijters ’55 loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het volledige kalenderjaar. Bij aanmelding wordt de contributie van het 1e jaar berekend naar het aantal resterende kalendermaanden. Bij de eerste maandelijkse incasso wordt ook het inschrijfgeld van 5,- Euro geïncasseerd.
Het lidmaatschap wordt, indien niet schriftelijk uiterlijk 30 november bij het secretariaat is opgezegd, automatisch verlengd.
Indien iemand vanwege de kosten geen lid kan worden of blijven, dan wil de vereniging graag helpen om tot een oplossing te komen. In dat geval kunt je contact opnemen met de penningmeester.
In gezinnen geldt bij 3 of meer leden een korting van 50% vanaf het derde lid, te berekenen over de laagste contributie.

Competitietoeslag

De leden die uitkomen in de competitie van de KNBSB moeten met het team van en naar de uitwedstrijden reizen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 'eigen auto's' van de leden, hun ouders of trainers/coaches. De chauffeurs krijgen een vergoeding in de ordegrootte van de brandstofkosten. De kosten daarvan worden voor het hele seizoen door het bestuur berekend. De algemene ledenvergadering bepaalt op basis daarvan de competitietoeslag. Deze competitietoeslag wordt ook via de maandelijkse incasso geïncasseerd.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggingen moeten uiterlijk op 30 november schriftelijk bij het secretariaat zijn ingediend.  Dit kan ook door een mail te sturen naar het secretariaat, zie contact info. Bij tussentijdse opzegging is, ook bij maandbetaling, een vol jaar contributie verschuldigd.

Statuten en Huishoudelijk reglement

Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging zijn van toepassing en kunnen hier worden gedownload.

Privacy Statement

Bij het lid worden van de Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55 is het van belang dat je kennis hebt genomen van ons privacy statement. Deze zijn hier op de website van Uitsmijters '55 te vinden.

 
Inschrijfformulier
Naam
Aanhef *
Initialen *
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Contact
E-mail *
Telefoon *
Mobiel
Thuisadres
Adres *
Huisnummer *
Toevoeging
Postcode *
Plaats *
Land
Overig
Geboortedatum *
Geboorteplaats
Opmerkingen
Lid
Login *
Wachtwoord *
Herhaal wachtwoord *
IBAN *
Rekeninghouder (indien anders dan lid)
Akkoord automatische incasso? *
Extra vrijwillige bijdrage
Profielfoto
Overig
Spelsoort *
Akkoordverklaring
Voorwaarden lidmaatschap *
Verificatie
Om spam te voorkomen maken wij gebruik van een verificatie voor dit formulier. Om het formulier te verzenden moet u de afgebeelde code invullen. De code is niet hoofdlettergevoelig; u kunt hierbij ook kleine letters invullen.
velden gemarkeerd met een '*' zijn verplicht
Welkom bezoeker
Login vergeten?
Wachtwoord vergeten?